Varde Y's Mens club

Varde Y's Mens club er chartret  2.maj 1970.  

 

Vi er i øjeblikket 24 medlemmer, kvinder og mænd, som mødes til clubmøde 

mandag i lige uger  kl. 18 -20  i Cafe Paraplyen Østervold 24-26 6800 Varde.

Klubben ledes af præsidiet og arbejdet med de forskellige aktiviteter planlægges af de nedsatte udvalg.

I fællesskabet arbejder vi for at skaffe økonomiske midler til støtte for det lokale ungdomsarbejde og humanitært arbejde.

Vores største arbejdsopgave og hovedindtægtskilde er driften af Rolandhytten ved Karlsgårde sø.  Herudover har vi i august måned, under Esbjerg festuge, opgave som nattevagter ved scenen, og i december har vi i samarbejde med FDF juletræs samt gløgg og æbleskivesalg ved den gamle skovridderbolig på Roustvej.

 

Har du lyst til at være med i fællesskabet som kontakt vores præsident (se under punktet kontakter).

I Danmark

er vi ca. 3.400 medlemmer i mere end 140 klubber over hele landet er i et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relationer mødes med respekt. Gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer, i det hele taget over for mennesker der har behov.