Clubben har mødested i Cafe Paraplyen Østervold 24-26 6800 Varde

Vi mødes mandag i lige uger  kl. 18 -20